Cách lập bảng công nợ trên Excel trở thành giải pháp kiểm soát tình hình công nợ hiệu quả. Thông qua việc nhập thông tin trên Excel, bạn sẽ quản lý công nợ một cách chính xác, chi tiết, tiện lợi. Bạn hãy cùng theo dõi ngay thông tin từ Kitudacbiet.co tổng hợp dưới đây để bỏ túi các thao tác chuẩn nhất.

Ví dụ bảng công nợ trên Excel

Ví dụ bảng công nợ trên Excel

Một số thông tin cần biết về bảng công nợ Excel

Công nợ thường chia thành 2 loại, bao gồm:

+ Công nợ khách hàng: Quản lý công nợ cần thu phát sinh khi mua hàng, hay hiểu một cách đơn giản là khoản khách hàng mua chịu.

+ Công nợ nhà cung cấp: Quản lý công nợ cần trả khi người kinh doanh, doanh nghiệp nhập hàng hoá từ nhà cung cấp.

Với việc thiết lập bảng công nợ Excel sẽ mang lại nhiều tiện ích cho người dùng như dễ dàng thống kê, phân loại, tìm kiếm dữ liệu. Trong đó, một số biểu mẫu theo dõi công nợ phổ bién nhất phải kể đến:

Công nợ phát sinh, đến hạn, quá hạn

Biểu mẫu này có tác dụng giúp người dùng quản lý:

+ Báo cáo tổng hợp về tình hình bán hàng, thu tiền của nhân viên bán hàng.

+ Nhận biết tình hình bán hàng của nhân viên.

+ Báo cáo thực trạng mua hàng đối với khách hàng, nhà cung cấp.

Cách lập bảng công nợ trên Excel giúp biết được công nợ theo từng khách hàng, nhà cung cấp ở mỗi thời điểm, cũng như xem xét đơn hàng có phát sinh gì không? Thời hạn thanh toán là khi nào?... Nhờ có những thông tin này bạn sẽ biết được nguồn thu, chi để báo cáo doanh thu chính xác.

Excel quản lý công nợ phải thu và phải trả

Biểu mẫu công nợ Excel có chức năng nắm bắt số liệu khách hàng, nhà cung cấp như tên, địa chỉ, mã, số điện thoại liên hệ… Bên cạnh đó giúp kiểm soát thông tin công nợ với yêu cầu trả đầu kỳ, phải trả tăng hay giảm, phải trả cuối kỳ…

Cách lập bảng công nợ trên Excel

Cách lập bảng công nợ trên Excel được triển khai theo các bước rất đơn giản. Đầu tiên, bạn hãy mở Excel lên, tạo file mới. Tuỳ thuộc vào mục đích theo dõi quản lý công nợ để thiết lập những cột, hàng mong muốn. Bạn có thể tham khảo các hạng mục như sau:

+ Mã số: Mỗi khách hàng, nhà cung cấp có mã riêng để người quản lý dễ dàng phân biệt.

+ Tên khách hàng, nhà cung cấp.

+ Số dư đầu kỳ bên nợ.

+ Số dư đầu kỳ bên có.

+ Số phát sinh trong kỳ bên nợ.

+ Số phát sinh trong kỳ bên có.

+ Số dư cuối kỳ bên nợ.

+ Số dư cuối kỳ bên có.

+ Cộng: Dòng cộng tổng tất cả các hạng mục của cả bên nợ và bên có.

Cách lập bảng công nợ trên Excel với các hạng mục đầy đủ

Cách lập bảng công nợ trên Excel với các hạng mục đầy đủ

Sau khi đã lập được bảng công nợ Excel, bạn sẽ cần dùng đến các hàm để hỗ trợ tính toán. Có thể kể đến như hàm MIN, MAX tìm kiếm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất. Hàm VLOOKUP hoạt động dựa trên các cơ sở dữ liệu, hàm SUMIFS tính tổng theo nhièu điều kiện (đối với số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ).

Chúc bạn sẽ thành công với hướng dẫn cách lập bảng công nợ trên Excel, các thao tác thực hiện chắc chắn không làm khó bạn. Đồng thời, bạn hãy thường xuyên dõi theo Kitudacbiet.co và học các tính năng Excel hữu ích nhé!