Excel luôn mang lại những tiện ích tuyệt vời phục vụ nhu cầu sử dụng theo từng mục đích cụ thể của người dùng. Một trong số đó hơn hết phải kể đến việc cho phép ứng dụng công thức đánh số thứ tự trong Excel. Khi bạn thực hiện theo đúng hướng dẫn từ Kitudacbiet.co với các hàm COUNTA, SUBTOTAL, ROW sẽ đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm nhiều thời gian.

Công thức đánh số thứ tự trong Excel với hàm COUNTA

Công thức đánh số thứ tự trong Excel theo hàm COUNTA

Công thức đánh số thứ tự trong Excel theo hàm COUNTA

+ Trước tiên, bạn mở ra file Excel cần tạo số thứ tự.

+ Ở file Excel đang hiển thị, bạn click ô đầu tiên phần số thứ tự rồi nhập công thức: =IF(LEN; B4=0;“ ”;COUNTA($B$4:B4)) và nhấn Enter.

  • Hàm IF và hàm LEN (đo độ dài) của ô tham chiếu, ví dụ là B4. Trường hợp giá trị bằng 0 sẽ trả về “ ” (dấu cách) nghĩa là ô rỗng.
  • Nếu bằng COUNTA (hàm đếm số thứ tự), kết quả trả về số tham chiếu tương ứng từ ô B4 cố định (để cố định bạn sử dụng phím F4 trên bàn phím), tới B4 bằng số thứ tự 1.

+ Tạo xong công thứ, bạn Fill xuống dưới toàn danh sách bảng tính sẽ thu được giá trị số thứ tự hiện tại tương ứng ô tham chiếu.

+ Kể từ lúc này, bạn được phép nhập thêm giá trị bất kỳ rồi nhấn Enter là số thứ tự điền vào một cách tự động.

Công thức đánh số thứ tự trong Excel bằng hàm SUBTOTAL

Hàm SUBTOTAL đánh số thứ tự trong Excel chính xác

Hàm SUBTOTAL đánh số thứ tự trong Excel chính xác

Công thức đánh số thứ tự trong Excel sử dụng hàm SUBTOTAL được thực hiện theo các bước sau:

+ Tại vị trí ô đầu tiên của dãy thứ tự bảng Excel, bạn nhập vào công thức: = IF(B3=””,””,SUBTOTAL(3,$B$2:B3))

Trong đó:

  • IF(B3=””,””,: Nếu cột bên phải cột số thứ tự là rỗng, giá trị cũng sẽ trả rỗng.
  • SUBTOTAL(3,$B$2:B3): Nếu giá trị cột bên phải cột số thứ tự không rỗng, hàm SUBTOTAL(function_num, Ref1, …) thể hiện chức năng đánh số tự động.
  • Function_num = 3: Đây là cách tính theo hàm COUNTA để đếm số ký tự phát sinh.
  • Ref1 =  $B$2:B3: Đếm số ký tự phát sinh trong vùng tham chiếu (B2:B3) với ô cố định (chính là ô B2).

Công thức đánh số thứ tự trong Excel theo hàm ROW

Tại ô đầu tiên bảng tính Excel, bạn nhập công thức = ROW () - 1 (ô đầu tiên bắt đầu đếm số thứ tự) rồi ấn Enter. Khi có kết quả, bạn sao chép cho tất cả các ô khác bằng cách sử dụng fill handle. Hàm ROW () có chức năng cung cấp số lượng hàng của hàng hiện tại tuỳ theo mục đích người dùng.

Thao tác đơn giản với hàm ROW đánh số thứ tự trong Excel

Thao tác đơn giản với hàm ROW đánh số thứ tự trong Excel

Ưu điểm hàm ROW đánh số thứ tự trong Excel không bị hỏng nếu như người dùng xoá một hàng trong tập dữ liệu. Sở dĩ điều này xuất phát từ việc hàm ROW không tham chiếu bất kỳ ô nào mà tự động điều chỉnh cung cấp số hàng chính xác nhất.

Tình huống các hàng trống, hàm ROW vẫn hiển thị số hàng. Khi muốn ẩn số thứ tự của những hàng trống đó nhưng vẫn không điều chỉnh số hàng, bạn hãy dùng công thức: =IF (ISBLANK (B2), "", ROW () - 1).

Công thức đánh số thứ tự trong Excel thường được sử dụng hàm COUNTA, SUBTOTAL và ROW. Hy vọng bạn sẽ áp dụng thành công theo hướng dẫn Kitudacbiet.co trên đây. Rất nhanh bạn hoàn thành công việc với độ chính xác nhất, đạt hiệu quả công việc cao và thể hiện tính chuyên nghiệp.