Hàm lấy giờ trong Excel có chức năng giúp người dùng tạo thời gian hữu ích. Với những cú pháp được Kitudacbiet.co tổng hợp qua bài viết này chắc chắn trang bị cho bạn nhiều kiến thức. Nhờ vậy, bạn dễ dàng hoàn thành công việc một cách thật đơn giản, nhanh chóng.

Hàm lấy giờ trong Excel có cú pháp đơn giản

Hàm lấy giờ trong Excel có cú pháp đơn giản

Hàm HOUR lấy giờ trong Excel

Hour có thể trả về giờ một giá trị thời gian. Giờ được trả về thuộc số nguyên nằm ở khoảng 0 – 23. Công thức được áp dụng như sau: =HOUR(serial_number) với serial number là đối số bắt buộc, đại diện cho thời gian người dùng muốn chuyển đổi thành giờ. Đó là số thập phân, dạng văn bản hay bất cứ dạng hàm khác.

Hàm MINUTE

Hàm Minute có công thức: = MINUTE(serial_number). Trong đó, serial-number là giá trị cần chuyển đổi thành phút mang tính chất bắt buộc.

Hàm Minute đảm nhiệm chức năng đưa một số giá trị thời gian trong Excel về thành phút ở biểu thức giờ phút giây. Với số phút được trả về tồn tại theo dạng số nguyên thuộc phạm vi từ 0 – 59.

Hàm SECOND

Hàm thời gian SECOND trả giây theo yêu cầu người dùng Excel với cú pháp: =SECOND(serial_number). Đối số serial_number là thời gian chứa giây muốn tách ra nên bắt buộc cần phải có.

Hàm thời gian DAY

Hàm DAY có chức năng tách giá trị ngày cụ thể nào đó trong một ngày, tháng, năm. Kết quả ngày được trả về dưới dạng số nguyên, nằm trong khoảng từ 1 – 31. Công thức áp dụng: =DAY (serial_number), theo đó giá trị bắt buộc serial_number là ngày, tháng, năm muốn lấy ra ngày.

Hàm TODAY

Sử dụng hàm TODAY là cách mà người dùng Excel muốn lấy ngày, tháng, năm hiện tại với thời gian ngầm hiểu là 0 giờ. Hàm lấy giờ trong Excel này không sử dụng đối số nên cú pháp chỉ bao gồm: = TODAY(). Chẳng hạn, khi bạn muốn tính tuổi, sẽ kết hợp hàm TODAY với hàm YEAR theo công thức =YEAR(TODAY()).

Hàm NOW

Cũng tương tự như hàm TODAY, hàm NOW không cần đến đối số. Cú pháp: =NOW() có tính năng trả về giá trị ngày, tháng, năm cùng với giờ, phút hiện hành. Kết quả hàm này được cập nhật khi người dùng thực hiện 1 công thức nào đó, hoặc edit 1 ô giá trị.

Quá trình sử dụng hàm lấy giờ trong Excel với hàm Now bạn cần lưu ý đến một số vấn đề quan trọng như sau:

+ Hàm NOW truy xuất thời gian theo đồng hồ trên hệ thống của máy tính nên bạn hãy chắc chắn rằng ngày giờ của thiết bị chính xác.

+ Hàm NOW rất dễ thay đổi, đồng nghĩa rằng các ô Excel có công thức đều được tính khi bảng tính thực hiện tính lại hoặc mở lại.

+ Muốn hàm NOW cập nhật giá trị thời gian đã được trả về, bạn chỉ cần nhấn Shift + F9. Hàm sẽ tiến hành tính toán lại bảng tính Excel hiện tại hoặc F9 giúp tính toán lại toàn bộ các bảng tính đang được mở.

+ Để hàm NOW tự động cập nhật ở khoảng thời gian nhất định theo mong muốn, bạn hãy tạo thêm 1 macro VBA vào bảng tính Excel.

Công thức hàm thời gian trong Excel theo hàm NOW

Công thức hàm thời gian trong Excel theo hàm NOW

Thiết lập thời gian tự động lưu trong Excel

Bên cạnh các hàm kể trên, bạn còn có thể thiết lập thời gian tự động lưu ở trong Excel theo các thao tác cực kỳ đơn giản. Đầu tiên, bạn mở ra file Excel cần cài đặt, tại File chọn vào Options rồi nhấn Save.

Tiếp tục, bạn tích ô Save AutoRecover information every tại Save Work Book. Sau đó, bạn tuỳ chọn thời gian lưu (khoảng từ 1 đến 120 phút) và bấm OK để hoàn tất cài đặt.

Hy vọng sau khi theo dõi bài viết trên đây bạn đã biết được về các hàm lấy giờ trong Excel. Chúc bạn áp dụng thành công!