Hàm Lookup trong Excel thường được sử dụng theo 2 dạng bao gồm dạng Vector và dạng mạng. Theo mỗi tuỳ chọn, người dùng sẽ có công thức áp dụng riêng biệt để tìm ra giá trị dữ liệu với kết quả chính xác nhất. Vì vậy, bạn hãy tham khảo ngay thông tin chia sẻ hữu ích dưới đây để phục vụ hiệu quả theo từng trường hợp cụ thể nhé!

Chức năng hàm Lookup tìm dữ liệu trong Excel thường được ứng dụng

Chức năng hàm Lookup tìm dữ liệu trong Excel thường được ứng dụng

Sử dụng hàm Lookup theo dạng Vector

Dạng Vector của hàm Lookup cho phép người dùng tìm 1 giá trị nào đó ở phạm vi 1 hàng hay 1 cột. Kết quả được trả về từ cùng vị trí đó thuộc khu vực thứ 2 cũng bao gồm 1 hàng hoặc 1 cột. Khi xác định vùng chứa các giá trị cần so sánh, tìm nhiều giá trị. Cho đến việc tìm các giá trị có thể thay đổi đều không thể bỏ qua cú pháp hàm Lookup dạng Vector.

Công thức hàm Lookup dạng Vector

Hàm Lookup trong Excel dạng Vector có công thức: =LOOKUP(value; lookup range; [result range])

Giải thích:

  • Value: Là trị cần tìm kiếm.
  • Lookup range: Là hàng hoặc cột chứa giá trị mà người dùng cần tìm kiếm. Dữ liệu tại đây đòi hỏi sự sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
  • Result range: Đối số không bắt buộc chính là kết quả tương ứng trả về khi tìm giá trị lookup range. Vì thế, yêu cầu 2 tọa độ đó cần có kích thước tương đương nhau. Trường hợp người dùng không nhập result range, hàm công thức sẽ trả kết quả về theo hàng hoặc cột ngay đầu tiên bảng Excel.

Sử dụng hàm Lookup theo dạng mạng

Dạng mảng của hàm Lookup có chức năng tìm kiếm giá trị được chỉ định tại hàng hoặc cột thứ nhất của mảng. Sau đó, kết quả trả về giá trị từ cùng vị trí thuộc hàng hay cột cuối cùng trong mảng. Người ta thường sử dụng hàm Lookup dạng mảng khi vùng tìm kiếm có ít giá trị, giá trị được giữ nguyên và cần có sự sắp xếp.

Công thức của hàm Lookup dạng mảng như sau =LOOKUP(value; array)

Giải thích:

  • Value: Giá trị cần tìm kiếm ở mảng với dữ liệu sắp xếp tăng dần.
  • Array: Là mảng chứa giá trị cần tìm cùng kết quả được trả về.

Thao tác sử dụng hàm Lookup trong Excel đơn giản

Thao tác sử dụng hàm Lookup trong Excel đơn giản

Lưu ý khi sử dụng hàm Lookup trong Excel

+ Hàm Lookup tìm kiếm giá trị dữ liệu có thể làm việc với mọi định dạng. Điều này đem đến sự thuận tiện tối đa theo mục đích công việc người dùng mong muốn.

+ Nếu như hàm không tìm thấy kết quả từ công thức người dùng nhập, hàm sẽ trả về với kết quả nhỏ hơn, lớn hơn, hoặc bằng với value trong lookup range.

+ Lỗi #N/A trả về khi giá trị cần tìm trong Excel nhỏ hơn mọi giá trị trong hàng hay cột.

+ Giá trị của hàng hoặc cột Excel không được sắp xếp theo thứ tự nhỏ đến lớn, hàm Lookup dạng Vector sẽ trả sai kết quả.

Như vậy, đến đây bạn đã biết được chi tiết về hàm Lookup trong Excel với hướng dẫn sử dụng theo dạng Vector hoặc dạng mảng. Tuỳ thuộc vào mục đích công việc mà bạn sẽ áp dụng chúng sao cho phù hợp. Chắc chắn thao tác hướng dẫn không hề làm khó bạn đúng không?

Bất cứ khó khăn nào trong quá trình ứng dụng hàm Lookup, bạn có thể liên hệ đến chúng tôi để nhận giải đáp chi tiết. Đồng thời, bạn hãy thường xuyên theo dõi Kitudacbiet.co với những kiến thức hữu ích liên quan Excel liên tục được cập nhật.