Từ những ví dụ cụ thể trên đây, hy vọng đã phần nào cung cấp cho bạn kiến thức hữu ích để lọc dữ liệu sang sheet khác khi sử dụng Excel. Chúc bạn thành công!