Chia ô chéo trong Excel theo 2 cách trên đây chắc chắn không làm khó bạn. Chúc bạn sẽ áp dụng với những thao tác chuẩn xác!