Như vậy, đến đây bạn đã biết được cách sử dụng hàm VLOOKUP nâng cao rồi. Bạn hãy luyện tập thường xuyên để thành thục áp dụng linh hoạt khi cần thiết. Chúc bạn thành công!