Trong các bài viết trước, chúng tôi đã cung cấp cho người sử dụng rất nhiều hàm trong excel. Tiếp theo, kitudacbiet.co sẽ cung cấp cho các bạn những hiểu biết sơ bộ nhất về hàm count để bạn có những kiến thức cơ bản nhất về hàm này.

Cú pháp của hàm count trong excel

Cú pháp của hàm count trong excel

Khái niệm về hàm count

Đây là hàm trong excel được sử dụng để đếm số lượng ô có chứa các số, chứa số liệu ngày, đồng thời đếm các số có trong danh sách tham số.

Người dùng sử dụng hàm này để biết số mục nhập trong trường số nằm trong phạm vi hoặc dãy số.

Cú pháp của hàm đến count này như sau:

=count(value1, [value2], …).

Trong đó:

Value 1 (bắt buộc): Đây là giá trị đầu tiên để tham chiếu hoặc vùng chọn để đếm ô giá trị.

Value 2 (không bắt buộc hay gọi là tùy chọn): Tối đa 255 mục, tham chiếu ô hoặc phạm vi bổ sung trong đó bạn muốn đếm số.

Lưu ý khi dùng hàm này

Các đối số là văn bản hay giá trị bị lỗi sẽ không thể chuyển thành số nên sẽ không được đếm.

Nếu bạn chỉ muốn đếm những số đáp ứng một số tiêu chí thì gợi ý cho bạn là bạn nên dùng hàm countif hoặc hàm countifs. Hai hàm countif và countifs là hai hàm đếm có điều kiện đi kèm.

Hàm này chỉ chấp nhận những tham số cần đếm là các số, ngày tháng hay thông tin viết dưới dạng văn bản của số.

Các tham số có thể chứa hoặc tham chiếu đến các kiểu dữ liệu khác nhau nhưng hàm này sẽ chỉ đếm số mà không đếm các dữ liệu khác.

Hai hàm có những đặc điểm gần giống nhau

Hai hàm có những đặc điểm gần giống nhau

So sánh hàm count với hàm counta

Về cú pháp thì hàm count và counta có cú pháp giống hệt nhau.

Tuy nhiên, ta có thể phân biệt hai hàm này như sau: Trong khi count chỉ kiểm tra các ô chứa giá trị số thì counta lại đếm tất cả các ô không trống.

Điều này có nghĩa, hàm count đến tất cả các ô có số hoặc giá trị ngày trong một phạm vi được người dùng xác định. Trong khi đó, hàm counta đếm tất cả các ô không trống trong một phạm vi được lựa chọn, miễn là ô đó có chứa dữ liệu gì đó.

Vừa rồi, kitudacbiet.co đã có  cung cấp cho người dùng những nội dung cơ bản về hàm count trong excel. Qua đó, các bạn có thể tự tin để sử dụng hàm này để áp dụng vào bảng dữ liệu excel của mình nếu có nhu cầu đếm các số, dữ liệu trong bảng dữ liệu. Chúng tôi luôn đồng hành cùng người dùng trong việc cung cấp cách sử dụng các hàm trong excel tại trang web trên.