Bạn là một nhân viên tại doanh nghiệp hay sinh viên, học sinh thì đều cần dùng đến các công thức trong excel để hỗ trợ, phục vụ cho công việc, học tập. Trong số các công thức tính, hàm tính thì cách cộng trừ ngày, tháng, năm trong excel là một trong những công cụ hỗ trợ đó.

Có rất nhiều cách để cộng trừ thời gian tron excel

Có rất nhiều cách để cộng trừ thời gian tron excel

Sử dụng hàm date là một cách cộng, trừ ngày, tháng, năm trong excel

Công thức tổng quát đối với cộng trừ ngày như sau:

=date(year;month;day) +/- N ngày.

Đối với cộng trừ tháng:

=date(year; month+/- N tháng;day)

Đối với cộng trừ năm:

=date (year +/- N năm; month; day)

Đây là công thức chung của việc cộng hoặc trừ ngày, tháng, năm. Còn công thức cụ thể chúng tôi sẽ trình bày dưới đây về công thức cộng hoặc trừ ngày trong excel, từ đó bạn áp dụng với tháng, năm:

Cách cộng ngày trong excel

Cú pháp áp dụng để thêm một số ngày cụ thể cho một ngày như sau:

=date +N ngày

Chúng ta có thể nhập ngày bằng các cách sau:

- Ngày là một ô tham chiếu.

- Hoặc chúng ta có thể sử dụng hàm tính date (năm, tháng, ngày).

- Hay ngày này có thể là kết quả của một hàm khác.

Cách trừ ngày trong excel

Để trừ một số ngày nhất định, người dùng sử dụng áp dungjtuowng tự như cách cộng ngày, công thức của chúng như sau:

=date-N ngày

Lưu ý: Kết quả trả về của cú pháp tính trên là số thứ tự đại diện cho ngày. Để nó hiển thị dưới dạng ngày tháng năm thì bạn hãy cho ô đó và nhấn tổ hợp phí Ctrl +1 để mở hộp Format Cells. Trên thanh tab Number bạn chọn Date trong mục Category và chọn định dạng ngày tháng năm mà bạn cần.

Sử dụng hàm today để cộng trừ ngày tháng năm

Sử dụng hàm today để cộng trừ ngày tháng năm

Sử dụng hàm today để thực hiện việc cộng trừ ngày

Nếu chúng ta muốn cộng hoặc trừ một số ngày vào ngày hiện tại thì bạn sẽ lựa chọn sử dụng hàm today nhé. Đây cũng là một cách cộng trừ ngày, tháng, năm trong excel.

Công thức sẽ như sau:

=today () +/- Ô chứa ngày

Sử dụng hàm edate để cộng tháng trong excel

Để cộng trừ  tháng vào một ngày bất kỳ chúng ta có thể lựa chọn sử dụng hàm edate.

Cú pháp của hàm edate như sau:

=edate(start_date;months)

Trong đó, các thành tố của cú pháp này được hiểu như sau:

- Stars_date: Là ngày mà các bạn muốn cộng thêm tháng

- months: Là số tháng mà bạn cần cộng hoặc trừ. Bạn chọn số dương nếu muốn công tháng và số âm nếu bạn muốn trừ tháng.

Ngoài ra còn có một số cách công trừ thời gian khác nhưng chúng ít phổ biết và khó thực hiện hơn nên chúng tôi chưa nhắc đến trong bài viết này.

Đến đây, các bạn đã biết cách cộng trừ ngày, tháng, năm trong excel rồi đấy ạ. Với kitudacbiet.co những điều chúng tôi cung cấp đều với mục đích mang lại cho bạn những trải nghiệm thú vị nhất. Các bạn có thể hoàn toàn tin tưởng sử dụng các kiến thức, thông tin này trên trang web của chúng tôi để phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.