Bài viết tiếp theo về các hàm trong excel mà kitudacbiet.co tiếp tục nói đến là hàm index. Mọi người theo dõi các nội dung này sẽ hiểu được hàm tính này là gì, cách sử dụng chúng trong excel và cách kết hợp với các hàm khác. Do đó, các bạn hãy dành vài phút để cùng chúng tôi khám phá các nội dung hữu ích này nhé.

Hàm index trong excel là gì?

Hàm index trong excel là gì?

Định nghĩa về hàm index trong excel

Đây là hàm trả về mảng, giúp lấy các giá trị tại một ô nào đó giao giữa cột và dòng.

Hàm index được dùng trong việc hỗ trợ lấy các giá trị các bạn cầm tìm tại một ô nào đó giao giữ cột và dòng một cách nhanh nhất. Đồng thời, đây là hàm có thể kết hợp với các hàm tính khác trong excel để tăng tính ứng dụng của hàm.

Có hai công thức của hàm này là dạng mảng và dạng tham chiếu

Có hai công thức của hàm này là dạng mảng và dạng tham chiếu

Công thức và cách sử dụng hàm này trong excel

Hàm index trong excel có 2 công thức (cú pháp) đó là: Công tính đối với hàm tính index dạng mảng và hàm dạng tham chiếu. Chúng ta sẽ cùng đi đến với công thức của từng trường hợp để tiếp cận các công thức của hàm này một cách toàn diện nhất nhé.

Công thức dạng mảng

Với dạng này thì cú pháp của hàm tính index sẽ là:

=index(Array;Row_num, [Column_num])

Trong đó:

- Array: Đây là vùng ô hoặc một hàng số mảng nào đó bắt buộc.

- Row_num: Đây là chọn hàng trong mảng từ đó trả về một giá trị.

- Column_num: Chọn cột trong mảng từ đó trả về một giá trị.

Đối với công thức dạng mảng này thì phải có ít nhất một trong hai đối số sau là Row_num hoặc Column_num.

Công thức dạng tham chiếu

Cú pháp hay còn gọi là công thức của hàm này dạng tham chiếu như sau:

 =index(Reference;Row_num, [Column_num], [Area_num]))

Trong đó:

- Reference: Là vùng tham chiếu bắt buộc phải có.

- Row_num: Đây là chỉ số hàng từ đó trả về một tham chiếu (bắt buộc phải có)

- Column_num: Là chỉ số cột từ đố trả về một tham chiếu (tùy chọn).

- Area_num: Số của vùng ô sẽ trả về giá trị trong Reference. Nếu trong trường hợp tham số này được bỏ qua thì hàm tính index dùng vùng 1, tùy chọn.

Vừa rồi, chúng tôi đã cùng các bạn đi tìm hiểu các công thức của hàm này. Giờ đây, các bạn có thể sử dụng hàm này để tham chiếu đến bất cứ ô  nào trong Excel.

Một ví dụ về sự kết hợp của hàm index và hàm match trong excel

Một ví dụ về sự kết hợp của hàm index và hàm match trong excel

Hàm này kết hợp với hàm match

Sự kết hợp hàm index và math hay gọi là hàm index match để lấy các giá trị ở các hàng và các cột. Sự kết hợp này sẽ làm cho việc tìm kiếm được thực hiện dễ dàng, linh hoạt hơn so với việc chúng ta sử dụng hàm dò tìm Vlookup hay Hlookup.

Tuy nhiên, khi sử dụng kết hợp hàm này với hàm match chúng ta cũng cần lưu lý như sau: Cầm có sự nhất quán giữa các giá trị đối số match_type và thứ tự sắp xếp các giá trị trong phạm vi dò tìm, nếu không sẽ xảy ra lỗi hoặc nếu các bạn đang sử dụng công thức dạng mảng thì khi chuyển công thức thì các bạn sẽ ấn vào tổ hợp phím Ctrl+Shift+Enter để thực hiện thì mới tránh được lỗi.

Như vậy, chúng ta đã đi tìm hiểu xong về  hàm index. Đừng bỏ qua bất kỳ thông tin hữu ích và thú vị nào bằng việc truy cập vào trang web của chúng tôi tại địa chỉ sau: kitudacbiet.co . Tất cả các kiến thức về excel sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật đầy đủ và chính xác nhất.