Bảng tính Excel là một công cụ trong bộ phần mềm Microsoft Office với các tính năng xây dựng bảng tính, thống kê, tính toán dữ liệu một cách nhanh chóng, chính xác. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách cố định cột trong Excel.

Thao tác để cố định cột đầu tiên trong Excel

Thao tác để cố định cột đầu tiên trong Excel

Các phiên bản Excel

Nằm trong bộ công cụ tin học văn phòng Microsoft Office (bao gồm Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint), phần mềm Excel được sử dụng nhiều đối với các lĩnh vực như kế toán, nhân sự, hành chính, trong việc tổng hợp, thống kê, theo dõi, tính toán số liệu. Các phiên bản Excel được nâng cấp thường xuyên với các tính năng được cải tiến cùng với sự nâng cấp của bộ công cụ office. Các phiên bản Excel hiện nay có: Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016.

Cách cố định cột trong Excel

Bảng tính Excel có rất nhiều cột và dòng, có thể đến hàng triệu cột. Việc cố định cột trong Excel (thường là cột tiêu đề) sẽ giúp người dùng theo dõi các thông tin, thao tác dữ liệu với các cột khác được dễ dàng, thuận lợi. Cột được cố định giữ các thông tin cần thiết, khi bạn xem đến các cột tiếp theo, kể cả cột cuối cùng của trang tính thì bạn vẫn có thể chiếu theo thông tin tại cột đã cố định. Cách để cố định cột đầu tiên trong bảng tính Excel như sau: Bước 1: Sau khi xác định được cột cần cố định, bạn nhấp chuột vào ô bất kỳ trong cột. Bước 2: Trên thanh công cụ, bạn chọn thẻ View, sau đó nhấp chuột vào thẻ Freeze Panes (sẽ hiện ra các tính năng cụ thể để bạn chọn). Bước 3: Trong các tính năng được hiển thị của thẻ Freeze Panes, bạn chọn Freeze First Column. Sau khi hoàn thành thao tác, cột được cố định được đánh dấu bằng đường kẻ đậm.

Thao tác để cố định dòng đầu tiên trong Excel

Thao tác để cố định dòng đầu tiên trong Excel

Cách cố định dòng trong Excel

Tương tự như cách cố định cột, việc cố định dòng đầu tiên trong bảng tính Excel có thể được thao tác một cách dễ dàng theo các bước cụ thể như sau. Bước 1: Bạn nhấp chuột vào ô bất kỳ trong dòng đầu tiên cần cố định. Bước 2: Trên thanh công cụ, bạn chọn thẻ View, sau đó chọn thẻ Freeze Panes, rồi chọn tính năng Freeze Top Row. Sau khi hoàn thành thao tác, dòng cố định được đánh dấu bằng bằng đường kẻ đậm và đen hơn dòng kẻ thông thường. Như vậy, với dòng đầu tiên được cố định (thường chứa các thông tin tiêu đề trong bảng tính), bạn có thể kéo chuột đến các dòng tiếp theo mà không lo lắng dòng thông tin tiêu đề bị ẩn mất.

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản nhất để người dùng có thể cố định cột trong Excel cũng như cố định dòng khi sử dụng bảng tính một cách dễ dàng. Việc cố định dòng, cột sẽ giúp bạn sử dụng bảng tính excel thuận tiện hơn. Bạn có thể truy cập website https://kitudacbiet.co/ để biết thêm các cách sử dụng bảng tính Excel hiệu quả, dễ dàng