Trong bộ công cụ tin học văn phòng, bảng tính excel được biết đến với các tính năng về thống kê, tính toán dữ liệu thông qua việc cung cấp các bộ lọc, các hàm tính toán. Một trong những hàm thông dụng được biết đến là các hàm về ngày tháng. Bài viết sau đây hướng dẫn cách sử dụng hàm datedif trong excel.

Hàm datedif để tính số ngày chênh lệch trong khoảng thời gian

Hàm datedif để tính số ngày chênh lệch trong khoảng thời gian

Hàm ngày tháng trong excel

Excel cung cấp các hàm (các công thức) để hỗ trợ việc tính toán, thống kê dữ liệu của bảng tính một cách nhanh chóng và chính xác. Trong excel có một số hàm cơ bản như sau: hàm đếm (COUNT, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTA, COUNTBLANK), hàm logic (IF, OR, AND), hàm tham chiếu (VLOOKUP, HLOOKUP), hàm tính tổng (SUM, SUMIF, SUMIFS), hàm ngày tháng (TODAY, DAY, MONTH, DATE, DATEDIF). Các hàm này được hỗ trợ tại các phiên bản Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2016.

Hàm datedif trong excel

Khi thống kê các dữ liệu về ngày tháng trong excel, bạn có thể phải tính khoảng thời gian giữa hai thời điểm khác nhau. Khi đó, bạn cần sử dụng đến hàm datedif để tính chênh lệch thời gian giữa hai thời điểm. Đó có thể là tính số ngày giữa hai thời điểm, số tháng giữa hai thời điểm, số năm giữa hai thời điểm hoặc dùng để tính tuổi, thời gian phục vụ bao gồm cả thông số về ngày – tháng – năm. Hàm này được hỗ trợ trong các phiên bản excel từ 2003 trở lại đây.

Hàm datedif để tính tháng và năm

Hàm datedif để tính tháng và năm

Cách sử dụng hàm datedif

Công thức cụ thể của hàm như sau: DATEDIF (start_date, end_date, unit). Trong đó, start_date là ngày tháng bắt đầu của một khoảng thời gian. Bạn có thể nhập dữ liệu ngày tháng dưới các định dạng seri số (như số seri 36921 trong hệ thống ngày tháng 1900 biểu thị cho ngày 30 tháng 01 năm 2001), ngày tháng được nhập dưới dạng text (văn bản) cần được đặt trong dấu ngoặc kép “ ” (ví dụ, “30/7/2021” biểu thị cho ngày 30 tháng 7 năm 2021). Ngày tháng cũng có thể là kết quả của một hàm khác (ví dụ như hàm datevalue, date, year, month). End_date là ngày cuối cùng, kết thúc khoảng thời gian nhất định. Unit là thông tin bạn muốn nhận được, đó có thể là số năm trong khoảng thời gian (sử dụng ký tự “Y” = year), số tháng trong khoảng thời gian (sử dụng ký tự “M” = month), số ngày trong khoảng thời gian (sử dụng ký tự “D” = day) hoặc sự khác biệt giữa các ngày trong khoảng thời gian, bỏ qua tháng và năm của ngày (sử dụng ký tự “MD”). Bạn cũng có thể kết hợp các công thức, hàm trong một ô tính, sử dụng dấu và &, dấu ngoặc kép “ ” để nhập công thức, sử dụng tổ hợp phím Alt và Enter để ngắt dòng trong công thức hoặc sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Shift + U khi bạn muốn thấy toàn bộ công thức. Bạn có thể theo dõi ví dụ cụ thể dưới đây về cách sử dụng công thức datedif.

Với những chia sẻ trên đây, việc sử dụng hàm datedif trong excel để tính khoảng cách thời gian đã trở nên dễ dàng hơn. Để biết thêm các tính năng thông dụng khác của phần mềm excel, hãy truy cập website: https://kitudacbiet.co/