Trong bộ tin học văn phòng Microsoft Office, bảng  tính excel được sử dụng phổ biến trong việc thống kê dữ liệu, tính toán số liệu thông qua các hàm (công thức) định sẵn. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách sử dụng một trong những công thức khá phổ biến và thông dụng của excel là hàm SUMIF.

Hàm SUMIF

Hàm SUMIF

Các hàm trong excel

Các hàm trong excel là những công thức đã có sẵn trong phần mềm excel, giúp bạn có thể thực hiện việc sắp xếp, thống kê dữ liệu trong bảng tính một cách nhanh chóng, chính xác thay vì phải sử dụng phương thức tính toán thủ công. Các hàm trong excel đa dạng hơn và có nhiều tính năng hơn so với các hàm trong phần mềm word. Có thể kể đến một số hàm thông dụng, cơ bản của excel như sau: hàm đếm (hàm COUNT, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTA, COUNTBLANK), hàm logic (IF, OR, AND), hàm ngày tháng, hàm tham chiếu (VLOOKUP, HLOOKUP), hàm tính tổng (hàm SUM, hàm SUMIF và SUMIFS). Các hàm này được hỗ trợ tại các phiên bản Excel 2007, Excel 2010, Excel 2016.

Cách sử dụng hàm SUMIF

Hàm SUMIF là công thức tính tổng các biến số có điều kiện trong bảng tính excel. Công thức cụ thể của hàm: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range), trong đó: Range là dải các ô xác định điều kiện, là thông số mang tính bắt buộc (đây là vùng điều kiện, tập hợp các ô cần được đánh giá theo điều kiện nhất định); Criteria là những điều kiện cần đáp ứng để tính tổng, là thông tin mang tính bắt buộc (các điều kiện có thể dưới dạng số, biểu thức logic, văn bản, tham chiếu đến ô khác trong bảng tính hoặc hàm excel khác…), Sum_range là các ô tính tổng nếu thỏa mãn điều kiện (có thể là một ô duy nhất hoặc một dải các ô, hàm chỉ thực hiện tính tổng đối với các ô có chứa số còn các ô chứa văn bản hoặc ô trống sẽ bị bỏ qua). Bạn có thể theo dõi ví dụ dưới đây để biết công thức cụ thể của hàm này.

Hàm SUMIFS

Hàm SUMIFS

Cách sử dụng hàm SUMIFS

Nếu công thức SUMIF chỉ cho phép bạn tính tổng của 1 điều kiện thì hàm SUMIFS giúp bạn tính tổng các giá trị theo nhiều điều kiện. Công thức cụ thể như sau: SUMIFS(Sum_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,…). Các đối số sum_range, criteria_range1, criteria1 là bắt buộc còn các range bổ sung và điều kiện liên quan đến các range này là mang tính tùy chọn. Khi sử dụng công thức trên, mỗi ô trong dải sum_range chỉ được tính tổng khi đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện yêu cầu. Nếu các ô trong sum_range có chứa TRUE được coi là 1, ô chứa FALSE được coi là 0. Khi sử dụng hàm, đối với các điều kiện dưới dạng văn bản, biểu thức logic cần được đặt trong dấu ngoặc kép “ ”; nếu điều kiện là dấu hỏi chấm hay dấu sao thì phải nhập thêm dấu ~ ở phía trước.

Với nội dung hướng dẫn như trên có thể giúp bạn sử dụng hàm SUMIF và hàm SUMIFS một cách dễ dàng hơn. Để biết thêm cách sử dụng các hàm khác trong excel, hãy truy cập website: https://kitudacbiet.co/.