Thời gian hoàn vốn là khoảng thời gian cần thiết để công ty, doanh nghiệp hoàn lại số tiền đã bỏ ra ban đầu. Đây là tiêu chí quan trọng hàng đầu để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của dự án, của doanh nghiệp. Nếu bạn chưa biết cách tính thời gian hoàn vốn trong excel đừng bỏ qua chia sẻ hữu ích dưới đây.

Cách tính thời gian hoàn vốn trong excel

Cách tính thời gian hoàn vốn trong excel

Cách tính thời gian hoàn vốn trong excel

Để tính thời gian hoàn vốn trong excel chính xác bạn cần phân ra thành hai trường hợp cụ thể:

- Trường hợp 1: Thu nhập do đầu tư mang lại giữa các năm bằng nhau.

- Trường hợp 2: Thu nhập do đầu tư mang lại không bằng nhau giữa các năm.

Công thức tính thời gian hoàn vốn

Công thức tính thời gian hoàn vốn

Thu nhập do đầu tư mang lại bằng nhau giữa các năm

- Công thức tính: Thời gian hoàn vốn = Vốn đầu tư ban đầu/thu nhập ròng 1 năm. Trong đó, thu nhập ròng trong 1 năm gồm: Khấu hao 1 năm cộng với lợi nhuận sau thuế 1 năm.

Thu nhập do đầu tư mang lại không bằng nhau giữa các năm

Cách tính thời gian hoàn vốn trong excel chính xác với trường hợp thu nhập mang lại không bằng nhau giữa các năm cần lưu ý như sau:

- Đầu tiên cần xác định được ngân lưu ròng hay còn gọi là lợi nhuận ròng của từng năm. Lợi nhuận ròng = doanh thu hàng năm – chi phí từng năm

- Tiếp đó, phải xác định được ngân lưu ròng tích lũy theo từng năm. Công thức tính ngân lưu ròng tích lũy hàng năm = Vốn đầu tư ban đầu + ngân lưu ròng từng năm.

+ Nếu tại thời điểm ngân lưu ròng tích lũy bằng 0 nghĩa là kinh doanh hòa vốn.

+ Thời gian hoàn vốn là khoảng thời gian từ khi bắt đầu dư án đến thời điểm hòa vốn

Ví dụ minh họa về cách tính thời gian hoàn vốn trong excel

Với những người mới làm quen với tính toán trong excel chắc chắn còn nhiều bở ngỡ khi thực hiện các thao tác này. Vì thế, để bạn dễ hiểu, dễ hình dùng chúng tôi đưa ra ví dụ minh họa cụ thể về cách tính thời gian hoàn vốn trong excel dưới đây:

Thông tin về dự án A

Thông tin về dự án A

- Dự án A có số vốn đầu tư cụ thể như sau:

+ Ban đầu, chủ dự án đầu tư 100 triệu đồng

+ Năm hoạt động đầu tiên thu được 50 triệu đồng

+ Năm thứ hai doanh thu 40 triệu, năm thứ 3 giảm xuống còn 30 triệu

+ Năm thứ 4 doanh thu đạt 20 triệu vào năm thứ 5 chỉ đạt 10 triệu. Vậy, thời gian hoàn vốn của doanh nghiệp A trong thời gian bao lâu?

- Như vậy, đây là trường hợp doanh thu không bằng nhau giữa các năm. Cách tính cụ thể:

+ Bước 1: Tính ngân lưu ròng theo từng năm: Doanh thu - vốn đầu tư

B5=B4-B3

C5=C4-C3

G5=G4-G3

+ Bước 2: Tính ngân lưu ròng tích lũy theo năm:

+ Theo bảng tổng hợp ta thấy: khi chưa đầu tư chưa mang lại doanh thu thì B6=B5

+ Năm 1, đã có doanh thu mang lại thì: C6=B6+C5

+ Năm thứ 2: D6=C6+D5

+ Năm thứ 5: G6=F6+G5

Như thế, ở thời điểm năm thứ 3, ngân lưu ròng tích lũy của doanh nghiệp A đã lớn hơn 0. Tổng doanh thu năm thứ 3 là 30 triệu. Vậy, số tháng của năm thứ 3 để đạt được 10 triệu là: =(10/30)*12 = 4 tháng

- Kết quả: Tổng thời gian hoàn vốn của doanh nghiệp A là 2 năm 4 tháng.

Trên đây là cách tính thời gian hoàn vốn trong excel đơn giản, dễ hiểu bạn có thể tham khảo. Nếu cần tư vấn và hỗ trợ thêm bạn vui lòng truy cập vào website: http://www.kitudacbiet.co, đội ngũ chuyên gia hàng đầu của chúng tôi có thể giải đáp tận tình cho bạn.