Trong excel có rất nhiều hàm mà mỗi chúng ta không thể biết hết được. Do đó, mọi người muốn nâng cao kỹ năng sử dụng excel thì có thể cập nhật liên tục những kiến thức về các hàm trên kitudacbiet.co nhé. Kiến thức tiếp theo mà chúng tôi sẽ đem tới cho các bạn là về cách sử dụng hàm match đấy các bạn ạ.

Hàm match là hàm tìm kiếm một giá trị xác định trong excel

Hàm match là hàm tìm kiếm một giá trị xác định trong excel

Khái niệm và ứng dụng của hàm match

Đây là một hàm cũng khá phổ biến đối với người dùng excel bởi nó là hàm tìm kiếm một giá trị xác định trước trong phạm vi ô rồi trả về đúng vị trí tương đối của giá trị trong phạm vi đó.

Hàm match được sử dụng để xử lý các bảng tính khi bạn muốn tìm kiếm một giá trị xác định nào đó trong 1 mảng, một phạm vi ô thì hàm này sẽ trả về đúng với vị trí của giá trị đó trong mảng hay trong phạm vi của bảng tính. Theo đó, chúng ta có thể tìm được giá trị mà mình cần một cách nhanh chóng thay vì tìm theo phương pháp thủ công là dò tìm từng giá trị. Sử dụng hàm tìm kiếm này sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được khá nhiều thời gian và công sức cho việc dò tìm đặc biệt là những bảng tính có nhiều dữ liệu.

Biết được cú pháp của hàm này thì việc sử dụng chúng cũng sẽ rất đơn giản

Biết được cú pháp của hàm này thì việc sử dụng chúng cũng sẽ rất đơn giản

Công thức và cách sử dụng hàm match

Để sử dụng được các hàm thì chúng ta phải biết công thức (cú pháp) của nó. Đối với hàm này thì cú pháp sẽ như sau:

=match(lookup_value,lookup_array, [match_type])

Trong đó:

- Lookup_value (bắt buộc): Là giá trị mà các bạn muốn tìm kiếm. Đó có thể là số, giá trị logic, văn bản hay đôi khi nó là ô tham chiếu.

- Lookup_array (bắt buộc): Đây làm mảng hay phạm vi các ô được tìm kiếm.

- Match_type (không bắt buộc hay gọi được hiểu là tùy chọn): Xác định loại hay kiểu tìm kiếm.

Đối với hàm này, có 3 kiểu tìm tiếm đó là:

- 1 hoặc bỏ qua: Tìm kiếm giá trị lớn nhất mà giá trị đó nhỏ hơn hoặc bằng với giá trị bạn muốn tìm kiếm và mảng, phạm vi các ô phải sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

- 0: Hàm này sẽ tìm kiếm giá thị thứ nhất bằng chính xác với giá trị bạn muốn tìm kiếm.

- -1: Tìm kiếm giá trị nhỏ nhất mà giá trị đó lớn hoặc bằng với giá trị bạn muốn tìm kiếm và mảng, phạm vi các ô phải sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm match trong excel đơn giản

Khi sử dụng hàm này bạn cũng nên lưu ý một số vấn đề để dùng chúng thuận lợi

Một số lưu ý khi sử dụng hàm match

Khi sử dụng hàm match chúng ta nên chú ý một số điều sau:

Thứ nhất, hàm này sẽ trả về vị trí của giá trị tìm kiếm trong mảng và chúng không trả về chính giá trị tìm kiếm.

Thứ hai, các bạn có thể dùng chữ hoa hoặc chữ thường nếu bạn đang tìm kiếm giá trị dạng văn bản.

Thứ ba, nếu không nhập giá trị gì thì hàm này mặc định  đó là 1.

Ngoài ra, chúng ta có thể nâng cao các kỹ năng hơn bằng việc sử dụng hàm tính match kết hợp với hàm index, hàm vlookup, hàm hlookup…

Trên đây là những kiến thức cơ bản về hàm match mà bất kỳ ai trong chúng ta khi tham khảo cũng biết cách sử dụng chúng một cách đơn giản. Nếu bạn muốn biết rõ hơn về những kiến thức nâng cao khác của hàm này thì mời bạn truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ: kitudacbiet.co để tìm hiểu nhé.